Otisak

Informacije o operateru web mjesta

Naziv operatera: Sveučilište u Kapošvaru
Skraćeno ime operatera: KE
Sjedište operatera: 7400 Kapošvar, Guba S. u. 40.
Adresa operatera: 7400 Kapošvar, Guba S. u. 40.
Porezni broj operatera: 15329774-2-14

Informacije o kontaktu operatera

Dostupnost za korisničku službu: ponedjeljak-četvrtak od 7:45 do 16:30, petak od 7:45 do 12:45
Telefon: +36/82505800, 1605 ili 1603
E-mail adresa: pr@ke.hu

Podaci o pružatelju hostinga web mjesta

Naziv hosting tvrtke: DotRoll Kft.
Adresa za upravljanje: 1148 Budapest, Fogarasi ulica 3-5.
Telefonski broj: +36 1 432 3232
Faks: +36 1 432 3231
E-mail adresa: support@dotroll.com