Rezultati

Program razmjene studenata 1

Program razmjene studenata 1

Prvi program razmjene studenata u sklopu projekta organiziran je od strane Sveučilišta u Kapošvaru. 12 studenata s Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima provelo je tjedan dana u Kapošvaru u periodu 25. rujna 2017. do 1. listopada 2017. Studenti su posjetili najznačajnije ekoturističke destinacije županije Somogy.

Imali su priliku upoznati stručne i istraživačke aktivnosti, te prilike studiranja na Sveučilištu u Kaposvaru i posjetili su čitav niz ekoturističkih destinacija:

  • Katica farma, Patca
  • Ekopark, Bükkösd
  • Mókus škola, Sásvölgy
  • Kuća divljeg češnjaka, Orfű – Remeterét
  • Muzej na otvorenom, Szenna
  • Farma jelena, Bőszénfa, Star park
  • Deseda: Fekete István Visitor Centar
  • Somogyvámos: Krisna-dolina

Studenti Sveučilišta u Kapošvaru posjetit će Hrvatsku u kolovozu 2018. u uzvratnom posjetu.

Podjela: