Prirodni dom

Pješačenje, kampiranje, smještaj, hrana, aktivno opuštanje.

Bencze Guest House

Sportska prilika: biciklizam i planinarenje. Vožnja brodom i plaža na jezeru Petörke. Toplice i plaža u Kaposaru. Ribolov na jezeru Petörke i Tókaj, Szerdahely i Lipótfalva. Pješačenje u šumi Zselica na navedenim obilascima.

Bözse Guest House

Kuhanje na otvorenom, pečenje, roštilj, kuhanje u kampu, stolni tenis, ribolov (oprema je opremljena), vožnje biciklom (bicikli su osigurani).

Buzsák – Guest House

Mogućnost roštiljanja i otvorenog kuhanja, parkiranje u ograđenom dvorištu.

Anna’s Farmhouse

Čajna kuća, bilje, domaći džemovi, degustacija vina, igre za djecu i odrasle.