II. Program razmjene studenata u Hrvatskoj

II. Program razmjene studenata u Hrvatskoj

Program razmjene studenata 2 u sklopu projekta ECOTOP2 održan je između 20. i 27. kolovoza, 2018. u organizaciji Turističke zajednice grada Koprivnice. 12 studenata sa Sveučilišta u Kapošvaru sudjelovalo je u programu tijekom kojeg su studenti posjetili lokalna poduzeća i turističke destinacije i imali priliku vidjeti svakodnevno poslovanje u prehrambenoj industriji. Uz to su sudjelovali u organizaciji međunarodno poznatog festivala, u kojem su i sudjelovali.

Opširnije
Uvodni sastanak

Uvodni sastanak

Otvorenje projekta pod nazivom Programi cjeloživotnog učenja za jačanje kapaciteta u ekoturizmu (ECOTOP2), HUHR/1601/4.1.2/0031 u sklopu programa suradnje Interreg V–A Mađarska – Hrvatska 2014-2020 (HU-HR) održano je 29. lipnja 2017. u Križevcima u organizaciji Visokoga gospodarskog učilišta.

Opširnije

Kako voditi ekoturističko poduzeće?

Natjecanje iz pisanja poslovnog plana koje se provodi u sklopu projekta ECOTOP 2 (HUHR/1601/4.1.2/0031) prekograničnog programa Innterreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020, strateška je igra koja razvija poduzetničke vještine, a pomoću kojih sudionici na temelju razrade vlastite ideje i uz pomoć profesora i partnera mogu steći osnovna znanja iz poduzetnišva i vođenja uspješne tvrtke.

Opširnije
Program razmjene studenata 1

Program razmjene studenata 1

Prvi program razmjene studenata u sklopu projekta organiziran je od strane Sveučilišta u Kapošvaru. 12 studenata s Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima provelo je tjedan dana u Kapošvaru u periodu 25. rujna 2017. do 1. listopada 2017. Studenti su posjetili najznačajnije ekoturističke destinacije županije Somogy.

Opširnije