/home/greentourist/public_html/wp-content/themes/ecotop2/category.php:120:string 'http://greentourist.hu/wp-content/uploads/angol_kepzes_01.jpg' (length=61)

Znanje stranog jezika i u ekoturizmu znači prednost

Završena je serija radionica iz ekoturizma koja je pokrenuta radi obogaćivanja znanja iz engleskog jezika. Po nalogu Trgovačke i industrijske komore Šomođske županije u sklopu projekta ECOTOP 2 tom programu je sudjelovalo 16 osoba u zgradi Jezične škole KATEDRA u Kapošvaru.

Opširnije
“Od farme do stola”

“Od farme do stola”

Projekt ECOTOP 2 koji se provodi u sklopu V-A Mađarska-Hrvatska prekograničnog programa ima za cilj poboljšati opseg usluga u ekoturizmu u pograničnom području Mađarske i Hrvatske.

Opširnije
Ecotop2_radionica

Ecotop2_radionica

Mađarsko-hrvatski projekt ECOTOP 2 za razvoj ekoturizma u prekograničnom području – radionica održana 19. travnja vezana uz jedinstvenu vrijednost lokalnih proizvoda.

Opširnije
/home/greentourist/public_html/wp-content/themes/ecotop2/category.php:120:string '' (length=0)

1. sastanak projektnog tima u Kapošvaru

6. veljače 2018. partneri u projektu ECOTOP 2 održali su sastanak u glavnom uredu Industrijske i trgovačke komore županije Somogy.

Opširnije