Konzorciumi tagok

ECOTOP2
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

www.skik.hu

A gazdasági kamarákról szóló törvény alapján 1994-ben alakult meg a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) – kötelező tagsággal. A kamarai törvény értelmében a kamarák köztestületek, működésük önkormányzati elven alapul. 2000. november 1- től a kötelező tagság önkéntesre változott.

2011. novemberében az Országgyűlés módosította a gazdasági kamarákról szóló törvényt. A módosítás értelmében 2012-től – az agrár- és erdőgazdálkodási tevékenységet folytató vállalkozások kivételével – valamennyi társas- és egyéni vállalkozásnak kötelezővé vált a kamarai nyilvántartásba vétel, más néven kamarai regisztráció. A kamarai tagság azonban változatlanul önkéntes maradt.

A kamara feladata, hogy a jogszabályoknak megfelelően, önkormányzati elven alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, valamint együttes érdekeinek érvényesülését. Köztestületi funkciója alapján a kamara államigazgatási feladatokat is ellát, mint például a szakképzéssel kapcsolatos hatósági feladatok, kereskedelmi okmányok kiállítása, Békéltető Testület működtetése, építőipari vállalkozások nyilvántartásba vétele.

A kereskedelmi és iparkamarák fontos szerepet töltenek be a duális képzési rendszer kialakításában és a gyakorlati képzés felügyeletében, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a szakképzést megalapozó pályaorientációs tevékenységre is.

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) információs és szolgáltatási központként áll a Somogy megyében működő vállalkozások rendelkezésére. Szolgáltatásainak sokszínű palettáját a gazdasági élet szereplőinek valós igényei mentén alakította ki és folyamatosan bővíti.

Az újonnan módosított kamarai törvény értelmében a kamara regisztrált – nem önkéntes tag – vállalkozásoknak a következő alapszolgáltatásokat biztosítja:

 • tanácsadás
 • üzleti partnerkeresés kamarai on-line felületen keresztül
 • pályázat- és rendezvényfigyelő rendszer igénybe vétele

A további kamarai szolgáltatásokat az önkéntes tagok döntően tagdíj ellenében vagy kedvezményes áron vehetik igénybe. Kamarai tagsággal nem rendelkező vállalkozások számára is adott a lehetőség a szolgáltatások egy részének igénybe vételére a tagok számára nyújtott kedvezmények nélkül.

Szolgáltatások:

 • Gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek: megyei gazdasági elemzések készítése, gazdaságpolitikai döntésekről, befektetéseket elősegítő programok, lobby, szakmai klubok működtetése.
 • Üzleti kapcsolatok fejlesztése: üzleti találkozók szervezése, szakmai utak, vásárlátogatások, üzleti ajánlatok közvetítése, információ közvetítés a külföldi országok gazdasági és jogszabályi hátteréről.
 • Vállalkozások forráshoz jutásának segítése: Széchenyi vállalkozói hitelek ügyintézése, pályázati lehetőségek figyelése és közzététele, kamarai támogatási rendszer működtetése.
 • Szakképzési feladatok ellátása: gyakorlati képzés felügyelete, vizsgabizottsági tagok delegálása, pályaorientáció, képzések, szintvizsgák, tanulmányi versenyek szervezése.
 • Rendezvényszervezés, képzés: szakmaspecifikus és nyelvi képzések, gazdasági témájú tájékoztató előadások, tréningek, szemináriumok, fórumok, szakmai napok szervezése.
 • Tájékoztatás, tanácsadás: jogi, adózás, külkereskedelmi, iparjogvédelmi, pályázati és Európai Unióval kapcsolatos témákban.
 • Kiadványok: havonta megjelenő kamarai újság biztosítása, európai uniós, országos és saját kiadású tájékoztató kiadványok rendelkezésre bocsátása.
 • Országos hálózatú kamarai honlap és vállalkozói információs adatbázis működtetése, elektronikus hírlevelek küldése.

További információ: http://www.skik.hu