Turisztikai Hatóság Koprivnica

Turisztikai Hatóság Koprivnica

Kapronca városi Idegenforgalmi Közössége jogi személy, melynek tagjai a vendéglátás és turizmus területén tevékenykedő jogi és magánszemélyek, valamint ezen ágazatokkal közvetlenül kapcsolódó ágazatok/szolgáltatások, melyek Kapronca város területén tevékenykednek.

A turisták tartózkodásának általános feltételeinek javítása érdekében, a Közösség térségének turisztikai termékeinek népszerűsítése valamint a turizmus jelentőségének, gazdasági, társadalmi és egyéb hatásainak tudatosítása és a Közösség területén található turisztikai termékek valamennyi elemének megőrzése és előmozdítása, különös figyelmet fordítva a környezetvédelem területén a Közösség a következő feladatokat látja el:

 • a város és az idegenforgalmi térség hiteles értékeinek ösztönzése, fejlesztése és népszerűsítése (örökség, hagyományok, néprajzi kincsek, stb) valamint a gazdasági felhasználás feltételeinek megteremtése,
 • jogi és magánszemélyek tevékenységeinek fejlesztése az átfogóbb és minőségibb élelmiszer, étel-ital készítés, felszolgálás, szállásszolgáltatás és egyéb tevékenységekhez melyek gyakoriak a vendéglátó-és idegenforgalmi tevékenységekben,
 • turisztikai forgalomban közvetlenül vagy közvetett módon jogi és természetes személyekkel történő szoros együttműködés és koordináció, egymásközti egyeztetések, az ágazat és az egységes turizmusfejlesztési politika érdekében, ezáltal elősegítve a gazdaság előremenetelét,
 • kulturális, művészi, gazdasági, sport és egyéb rendezvények ösztönzése, koordinálása és szervezése melyek növelik a város idegenforgalmi kínálatát,
 • kulturális-történelmi műemlékek és egyéb más anyagi javak védelmének, fenntartásának és felújításának ösztönzése valamint ezek turisztikai kínálatba való bevonása,
 • tevékenységek ösztönzése és szervezése az idegenforgalmi térség megőrzésének céljából, idegenforgalmi környezet fejlesztése és az emberi környezet védelme a város azon területein is ahol az idegenforgalom fejletlenebb,
 • promóciós és program terv kidolgozása összhangban a Horvát Köztársaság, Kapronca város és a Kapronca-Kőrös megye idegenforgalmi-fejlesztési tervének koncepciójával és irányelveivel,
 • a város turisztikai termékékeinek népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységek szervezése, végrehajtása és felügyelete, a Közösség közgyűlésének éves munkaprogramjának és a közösségi pénzügyi terv iránymutatásainak megfelelően,
 • hazai és külföldi előadások megszervezése, turisztikai jellegű vásárok és kiállítások szervezése más turisztikai közösségekkel együttműködve vagy önállóan, ha ennek szükségessége felmerül,
 • részvétel a várostervezés és más tervek, programok megvalósításában az idegenforgalmi helyszínek és egységek kialakításában,
 • más tevékenységek és egyéb feladatok ellátása Kapronca város területén az idegenforgalom promóciójának elősegítésére.

 

A Közösség olyan módon látja el és teljesíti a feladatait, amely biztosítja a természet védelmét és javítja az emberi környezet minőségét a Horvát Köztársaságban hatályos rendelkezéseknek megfelelően. A Közösség különös gondot fordít a kulturális javak védelmére és megőrzésére. Az Idegenforgalmi Közösséget az elnök az Idegenforgalmi irodát az igazgató képviseli.

Megosztás: