Kaposvári Egyetem

Kaposvári Egyetem

A Kaposvári Egyetem a középkori universitasok hagyományaira támaszkodva, ugyanakkor a jelen kor elvárásait figyelembe véve, mind szélesebb rétegeket megszólítva fejlődik, a hallgatók igényeit és a képzés magas színvonalát előtérbe helyezve.

Négy oktatási kara (Agrár- és Környezettudományi, Gazdaságtudományi, Pedagógiai és Rippl-Rónai Művészeti Kar), olyan különleges és egyedülálló intézményekkel egészül ki, mint az Egészségügyi Központ, a Pannon Lovasakadémia, a bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpont, valamint az iregszemcsei székhelyű Takarmánytermesztési Kutatóintézet. Ezekre az egyedi adottságokra, valamint a karokon és egyéb egységekben folyamatosan fenntartott kiváló szakmai és tudományos munkára építve bővíti és tökéletesíti képzési szerkezetüket. Céljuk, hogy a felsőfokú szakképzésektől a doktori tanulmányokig az egyetem által felölelt valamennyi tudományágban használható, korszerű tudást közvetítsenek hallgatóiknak. Olyan szakembereket képeznek, akik a náluk elsajátított ismeretek birtokában megfelelnek a munkaerőpiaci elvárásoknak, bármilyen munkakörnyezetben képesek magas színvonalon ellátni a feladatukat. Képzési kínálatuk kiváló lehetőséget nyújt hallgatóik számára a kiteljesedésre, a lineáris képzés nyújtotta lehetőségek kihasználására. Figyelembe veszik a régió szakember-szükségletét, ezért kiemelten fontosnak tartják a várossal és a megyével való szoros együttműködést.

A Kaposvári Egyetem a térség modern és gyorsan fejlődő intézménye, határokon átnyúló kapcsolatrendszerrel rendelkezik, kiemelt figyelmet fordítva nemzetközi kapcsolatainak további bővítésére. Az intézmény a külső igényekhez igazodva is igyekszik kapacitásait hasznosítani, ezért a sokszínű kutatási lehetőségek megvalósítása, valamint az oktatási feladatok mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet szolgáltató jellegének fenntartására, fejlesztésére. Szervezeti egységeik önállóságukat megőrizve, ugyanakkor közösen, egységet alkotva, hatékonyan együttműködve valósítják meg céljaikat valamennyi kaposvári egyetemi polgár érdekében.

A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2004 őszén kezdte meg működését. Fiatal, de korántsem múlt és hagyomány nélküli. A kar kiváló, országos hírű, nemzetközileg is jegyzett oktatókkal, tapasztalt szakemberekkel és sok tehetséges fiatallal, továbbá a folyamatos megújulás és a nemzetközi szinttel való lépéstartás szándékával várja a hallgatóit.

A Gazdaságtudományi Kar oktatási és kutatási tevékenységére a sokszínűség jellemző. Oktatási tevékenységük három (gazdaságtudományok, társadalomtudományok, agrár) képzési területre terjed ki. Kutatásaik elsősorban a gazdálkodás- és szervezéstudományokhoz kötődnek, de erősen megjelenik bennük az inter- és multidiszciplináris jelleg. Ennek megfelelően, a Kar munkaerő-piaci, kutatási és beiskolázási kapcsolódási pontjai is több ágazatra, illetve szektorra terjednek ki.

Működésük sikerességét egyaránt befolyásolják a közszféra, a pénzintézeti szektor, a kereskedelem, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság tendenciái. Ez a több lábon állás egy részt megköveteli tőlük a több irányban való alkalmazkodás képességét, más részről viszont lehetőséget ad arra, hogy a munkaerőpiacon jelentkező igényeket más, a gazdaságtudományok képzési területen működő karoknál rugalmasabban és szélesebb spektrumon, specializáltabban tudják kielégíteni.

A Gazdaságtudományi Kar és az egész Kaposvári Egyetem arra törekszik, hagy hallgatói a színvonalas szakmai felkészítés mellett kulturális életük és emberi kapcsolataik tekintetében is egy egész életre szóló élménnyel gazdagodjanak. Ehhez teremtetik meg Magyarország egyik legszebbnek mondott, családias légkörű egyetemi városát, és mindazokat a feltételeket, amelyek az önképzés, a sport, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésére kínálnak változatos lehetőségeket.

Alapképzések területei a pénzügy-számvitel, a kereskedelem és marketing, valamint a vidékfejlesztő agrármérnök. Mesterképzés pénzügy, vidékfejlesztés és regionális környezetgazdaságtan területeken folyik. Szakirányú képzési területei: terület- és vidékfejlesztés, vállalkozási menedzsment, élelmiszergazdaság és marketing. Felsőfokú szakképzések: marketing- és reklámmenedzser, vállalkozási menedzsment, marketing szakértő, számítástechnikai szoftverüzemeltető, pénzügyi vállalkozási szakértő, közgazdász szakmérnök. A Gazdaságtudományi Kar az angol nyelvű képzéseknek is otthont ad, alap és mesterfokon egyaránt (Nemzetközi Tanulmányok BSc, Regionális és Környezeti gazdaságtan MSc)

A Karon jelenleg működő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola tudományos programja az alábbi főbb témakörökhöz kapcsolódik:

  • megújítható erőforrások mezőgazdasági alkalmazásának gazdasági vizsgálata,
  • a terület- és vidékfejlesztés gazdasági összefüggéseinek feltárása,
  • a korszerű, állati eredetű élelmiszerek előállításának, gazdasági és piaci kapcsolatrendszerének, marketing tevékenységének elemzése, különös tekintettel az EU harmonizációval összefüggő feladatokra.
Megosztás: