Novosti

60-hour English as a foreign language workshop (March-June 2018)

Znanje stranog jezika i u ekoturizmu znači prednost
60-hour English as a foreign language workshop (March-June 2018)

Završena je serija radionica iz ekoturizma koja je pokrenuta radi obogaćivanja znanja iz engleskog jezika. Po nalogu Trgovačke i industrijske komore Šomođske županije u sklopu projekta ECOTOP 2 tom programu je sudjelovalo 16 osoba u zgradi Jezične škole KATEDRA u Kapošvaru.

Cilj projekta ECOTOP 2 koji se ostvaruje u sklopu Programa suradnje Mađarska-Hrvatska je razvijati ekoturističku ponudu i usluge cjelokupne mađarsko-hrvatske pogranične regije. Zbog toga su organizirani brojni programi i manifestacije koje su imale za cilj upoznati polaznike takvim inicijativama na mađarskoj i hrvatskoj strani pomoću kojih je moguće ponovo oživjeti stare, zaboravljene tradicije. Možemo navesti i primjere dobre prakse. Npr. ponovni uzgoj koprive u Koprivnici od čega se pripremaju različita jela i ljekoviti proizvodi. Ili proizvodnja te plasiranje tradicionalnih romskih jela pod zaštičenim imenom LASIPE (znači: dobrota).

Osim razmjene iskustava partneri su sudjelovali i u izradi kurikuluma za edukaciju ekoturističkih poduzetnika koji je objavljen u online verziji na mađarskom i hrvatskom jeziku. U sklopu projekta ECOTOP 2 razmjenom studenata između Kapošvarskog sveučilišta i Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima u program su uspješno uključene i mlađe generacije.

Osim lokalnih proizvoda, bogate ponude seoskog turizma i postojećih prirodnih resursa treba obratiti pozornost i na doček gostiju, pogotovo na one koji stižu iz inozemstva. Da bi se premostile jezične prepreke pokrenut je 60-satni jezični tečaj na engleskom jeziku, a paralelno s tim je sastavljen i specijalni kurikulum te radna bilježnica. Polaznici su produbili svoje znanje i naučili nove termine s područja turizma, gastronomije, o zaštiti koliša, efikasnom korištenju obnovljivih izvora energije i organiziranju slobodnih aktivnosti.

Polaznici koji su pristigli iz različitih segmenata složili su se da je program bio izuzetno koristan, ali je ujedno ispunjavao i nedostatke, naime, tečajevi na stranim jezicima kojima je cilj pripremiti polaznike na jezične ispite nisu u dovoljnoj mjeri usmjereni na stručne izraze koji se koriste u različitim segmentima.

Radna bilježnica je dostupna na web stranici Komore (www.skik.hu).

Podjela: