Događanja

Sastanak partnera 3

ECOTOP2
HUHR/1601/4.1.2/0031
PROJECT MEETING 3

Datum: 18/06/2018
Adresa: 40 Guba S Street, Kaposvár
Dvorana za sastanke na fakultetu, (soba 103) zgrada za znanstveni rad, prvi kat

PROGRAM

11:00 – 11:30: Razgovor o napretku projektnih aktivnosti
11:30 – 12:00: Razgovor o budućim zadacima projektnih partnera
12:00 – 12:30: Razgovor i komentari na mrežnu stranicu projekta
12:30 – 13:00: Razno
13:00 – Ručak

Podjela: