Projekt

ECOTOP2
Projekt

Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.- 2020.

HUHR/1601/4.1.2

Programi cjeloživotnog učenja za jačanje kapaciteta u ekoturizmu

Vrijeme provedbe projekta:

1. lipanj 2017. - 30. rujan 2018.

Članovi konzorcija

 • Trgovačka i industrijska komora Šomođske županije
 • Trgovačka i industrijska komora Zalske županije
 • Turistička zajednica grada Koprivnice
 • Sveučilište u
  Kapošvaru
 • Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Glavni cilj projekta

Istraživanja i studije izrađene u sklopu prethodnog projekta ukazuju da ekoturizam postoji u prekograničnom području, ali nije dovoljno razvijen i ne udovoljava potrebama današnjeg turista. Primarni je problem marketing: više pružatelja usluga  imaju izuzetno dobru ponudu, ali turisti za njih ne znaju.

Kroz programe cjeloživotnog učenja i jezične tečajeve ojačat će se kompetencije pružatelja usluga u ekoturizmu.

Projektom će se potaknuti kompetitivnosti prekograničnog podučja i to putem istraživanja područja uz granicu i stvaranjem prilika temeljenih na znanju. Projekt će generirati sustav prijenosa znanja kroz zajedničke obrazovne programe koje će razviti partnerske ustanove.

Ciljna skupina: pružatelji usluga u ekoturizmu i njihovi zaposlenici, te obrazovne ustanove koje nude programe iz područja ekoturizma. 50 sudionika će sudjelovati u organiziranim programima koji uključuju programe razmjene, natjecanje iz pisanja poslovnog plana, tečaj engleskog jezika i programi usavršavanja marketinkih vještina.

u sklopu projekta će se izraditi i studija o mogućnostima uključivanja romske populacije u ekoturističku ponudu. Primarno istraživanje bit će usmjereno na područje Koprivničko-križevačke i Šomođske županije. Cilj je istražiti mogućnosti koje Romi imaju u sklopu ekoturizma. Ciljna grupa bit će usmjerena na lokalne obrtnike, predstavnike manjina na nivou županije i turiste zainteresirane za romsku kulturu.

VGUK projektni tim

 • Valentina Papić Bogadi
  voditelj projekta, stručnjak
 • Štefica Pečarić
  financijski menadžer
 • Silvije Jerčinović
  stručnjak
 • Sandra Kantar
  stručnjak
 • Dušanka Gajdić
  stručnjak
 • Kristina Svržnjak
  stručnjak

Tourist Authority of the town of Koprivnica projektni tim

 • Renato Labazan
  voditelj projekta, stručnjak
 • Mario Borštnar
  financijski menadžer

SKIK projektni tim

 • Győrbíró-Kovács Andrea
  voditelj projekta, stručnjak
 • Németh Krisztina
  stručnjak
 • Thurzó Ágnes
  stručnjak
 • Szakály Andrea
  stručnjak

ZMKIK projektni tim

 • Verger Renáta
  voditelj projekta, stručnjak
 • Vörös Anikó
  voditelj komunikacija

Kaposvár University projektni tim

 • Dr. Szente Viktória
  profesionalni vođa,
  stručnjak
 • Dr. Szigeti Orsolya
  stručnjak
 • Pintér Attila
  stručnjak
 • Dr. Nagy Mónika Zita
  voditelj
  projekta
 • Varga Renáta
  financijski
  menadžer