Članovi konzorcija

ECOTOP2
Sveučilište u Kapošvaru

Sveučilište u Kapošvaru

www.ke.hu

Sveučilište razvija se oslanjajući se na tradicije srednjovjekovnih sveučilišta i istodobno ,s obzirom na sadašnja očekivanja, bavi se sve širim potrebama koje naglašavaju zahtjeve studenata kao i visoke standarde obrazovanja.
Četiri fakulteta sveučilišta (Poljoprivreda, Ekološke znanosti, Ekonomija, Pedagoški i Umjetnički fakultet Rippl Rónai) dopunjuju se posebnim i jedinstvenim institucijama kao što je Centar zdrastva, Konjička akademija Pannon, Pejzažni centar s divljim životinjama u Böszénfau, Centar za istaživanje stočne hrane sa sjedištem u Iregszemcseu.
Oslanjajući se na ove jedinstvene značajke te na izvanredan stručni i znanstveni rad fakuleta i ostalih jedinica, proširuje se i poboljšava te usavršava  njihova obrazovna struktura.
Cilj sveučilišta je da svojim studentima prenosi korisno, suvremeno znanje, i to sve od visokog obrazovanja pa do doktorskih studija u svim područjima znanosti.
Educiraju se stručnjaci koji posjeduju takva znanja koja zadovoljavaju očekivanja tržišta rada i sposobni su obavljati svoje dužnosti na visokom nivou u bilo kojem radnom okruženju.
Ponuda obuke za studente nudi izvrsnu priliku za evouliranje u iskorištenju mogućnosti linearne edukacije. Uzima se u obzir potreba stručnjaka u regiji pa se zbog toga izuzetno važnim smatra uska suradnja s gradom i županijom.

Sveučilište u Kapošvaru je moderna i brzo razvijajuća institucija u regiji, raspolaže prekograničnim kontaktima, posvećuje posebnu pažnju na daljnje širenje međunarodnih odnosa.
Institucija je prilagođena i vanjskim zahtjevima, nastoji iskoristiti svoje kapacitete u skladu s vanjskim potrebama, pa stoga pored raznovrsnih mogućnosti istraživanja i obrazovnih zadataka stavlja sve veći naglasak na održavanje i razvoj svoje osnovne misije.
Sačuvavši samostalnost svojih organizacijske jedinica, istovremeno zajednički zadržavajući autonomiju zajedno rade, zajedno i učinkovito surađuju u ostvarivanju svojih ciljeva u interesu svih akademskih građana Kapošvara.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Kapošvaru započeo je s radom u jesen 2004. godine. Mladi je, ali ne bez prošlosti i tradicije. Fakultet čeka svoje studente s izvrsnim međunarodno priznatim profesorima, iskusnim stručnjacima i s mnogo talentiranih mladih ljudi te kontinuiranom obnovom i namjerom kretanja na međunarodnoj razini.

Raznolikost je značajna kod edukacijske i istraživačke djelatnosti ekonomskog fakulteta. Obrazovne aktivnosti fakulteta obuhvaćaju tri područja (ekonomija, društvene znanosti i poljoprivreda). Njihovo je istraživanje uglavnom povezano s managementom i organizacijskim znanostima, ali u njima je jako izražena inter i multidisciplinarna narav. Sukladno tome vezne točke kao što su tržište rada i istraživanja proširuju se na više grana odnosno sektora. Na uspjeh njihova djelovanja utječu tendencije javnog sektora, bankarskog sektora, trgovine, prehrambene industrije i poljoprivrede. Ova diverzifikacija zahtijeva s jedne strane sposobnost fakulteta da se prilagodi u nekoliko pravaca, a s druge strane daje priliku da za razliku od drugih fakulteta koji također djeluju na području ekonomskog obrazovanja, može potrebe tržišta rada ispuniti fleksibilnije u širem spektru kroz više specijalizacija.

Ekonomski fakultet i cijelo Sveučilište u Kapošvaru trude se da se njihovi studenti, uz stručno osposobljavanje, obogate i u pogledu kulturnog života i međuljudskih odnosa. To omogućuje jedan od najljepših sveučilišnih gradova s obiteljskom atmosferom, kao što omogućuje i one uvjete koji nude razne mogućnosti za samoobrazovanje, sport, slobodno vrijeme te ugodno i korisno  provedeno vrijeme.

Osnovno područje obrazovanja su financijsko računovodstvo, trgovina i marketing, odnosno inženjer poljoprivrede za ruralni razvoj. Magistarski studiji su financije, ruralni razvoj i regionalna ekonomija okoliša. Specijalistička područja edukacije su: teritorijalni i ruralni razvoj, menedžment poduzeća, prehrambena ekonomija i marketing. Viša stručna sprema: menadžer u marketingu i oglašavanju, poduzetnički menadžment, marketinški stručnjak, operater na računalu i za programsku podršku, stručnjak za financije poduzeća, stručni inženjer ekonomije. Na Ekonomskom fakultetu se održavaju osnovni i magistarski studiji na engleskom jeziku (međunarodni BSc studiji te MSc studiji regionalne i ekološke ekonomije).

Znanstveni program doktorskog studija ekonomije i organizacijskih znanosti koji trenutno djeluje na sljedećim glavnim temama:

  • ekonomska analiza primjene obnovljivih izvora energije u poljoprivredi,
  • istraživanje ekonomskog konteksta teritorijalnog i ruralnog razvoja,
  • analiza marketinških aktivnosti za suvremene prehrambene proizvode životinjskog porijekla te njihove gospodarske i tržišne povezanosti, s posebnim pogledom na zadatke povezane s usklađivanjem s EU.

További információ: http://www.ke.hu