Sažetak o edukacijama u projektu ECOTOP 2

Sažetak o edukacijama u projektu ECOTOP 2

U projektu ECOTOP 2 je pokrenuta 120-satna edukacija o ekoturizmu koja pruža korisne informacije za one koji se bave seoskim turizmom, proizvodnjom ili prodajom lokalnih proizvoda ili žele proširiti svoju ponudu u tom segmentu. U edukaciji sudjeluje 21 osoba.

Opširnije