ECOTOP 2 Završni događaj natjecanja poslovnog plana HUHR/1601/4.1.2/0031

PROGRAM
15:30-16:00 Registracija
16:00-17:00 Završni događaj natjecanja poslovnog plana na Sveučilištu Kaposvar – Rektorova dvorana (7400 Kaposvár, Guba Sándor ulica 40.)

Opširnije

Sastanak partnera 3

Sastanak partnera 3
Datum: 18/06/2018
Adresa: 40 Guba S Street, Kaposvár
Dvorana za sastanke na fakultetu, (soba 103) zgrada za znanstveni rad, prvi kat

Opširnije
Radionica o uključivanju marginaliziranih skupina u ekoturističku ponudu

Radionica o uključivanju marginaliziranih skupina u ekoturističku ponudu

Prva radionica u sklopu projekta ECOTOP 2 održana je u Draganovci, nedaleko Koprivnice, u vinariji Vidova Suza 17 siječnja 2018. Radionica je bila vezana uz mogućnosti uključivanja romske populacije u ekoturističku ponudu.

Opširnije
/home/greentourist/public_html/wp-content/themes/ecotop2/category.php:120:string 'http://greentourist.hu/wp-content/uploads/IMG_20171011_153606.jpg' (length=65)

Studijsko putovanje u Austriju

U sklopu projekta organizirano je i trodnevno studijsko putovanje u Austriju i sudionici su imali priliku posjetiti bio proizvođače čija je posvećenost tome što rade pravi primjer za mađarska i hrvatska poduzeća koja se bave ekoturizmom.

Opširnije
    2 / 2 oldal.12